• Cerere pentru informații de interes public
  • Reclamație administrativă (lipsă răspuns în termenul legal – 30 zile)
  • Reclamație administrativă (răspuns negativ)