Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Racova și a veniturilor salariale brute