• Formular pentru emiterea autorizației de construire/desființare
  • Formular pentru eliberarea certificatului de urbanism
  • Acte necesare obținerii autorizației de construire
  • Acte necesare obținerii certificatului de urbanism